Kokybės sistema

Siekiant užtikrinti gaminamų produktų kokybę ir servisą, koncernas ETI d.d. atliko darbus, pagal kuriuos 1993 m. buvo suteiktas ISO 9001 sertifikatas. Po nuolatinio kokybės gerinimo proceso, o taip pat gerinant procesus su strateginiais partneriais, klientais, darbuotojais, akcininkais buvo pratęstas ISO 9001 sertifikatas iki 2018 metų.

Aplinkos apsaugos sertifikatas

Tuo metu kai koncernui ETI d.d. buvo suteiktas ISO 14001 sertifikatas, koncernas ėmėsi priemonių ir toliau gerinti procesus nukreiptus į aplinkosaugą, ir gamtos tausojimą. Nustatytos pagrindinės problemos ir veiklos kryptys įtakojančios gamybinį procesą pagal ISO 14001 standartą. Taigi ISO 14001 sertifikatas pratęstas iki 2018 metų.