Įveskite keletą žodžių, kad rastumėte turinį.
pvz.: saugiklis, iškroviklis, 00110115 techninis, MCCB...
Naujausios paieškos
Techninė pagalba
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teisinis įspėjimas

 

Šios svetainės (http://www.etigroup.eu) turinio kopijuoti, keisti ar atgaminti komerciniais tikslais draudžiama be raštiško Bendrovės ETI d.d. leidimo.

Įmonė ETI d.d. taip pat pateikia „nuorodas“ į daugybę kitų interneto svetainių. Mes nesame atsakingi už jų privatumo politiką arba tai, kaip šiose svetainėse tvarkoma informacija apie savo vartotojus. Primygtinai raginame pasidomėti tomis svetainėmis, kad nustatytumėte jų privatumo politiką.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį.

© Įmonė ETI d.d.. Visos teisės saugomos.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis:

Įmonė ETI Baltus

Veiverių g.139,
Kaunas LT-46351
Telefonas: (370) 37 261582

paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Maloniai informuojame, kad UAB „ETIbaltus“ tvarko informaciją iš viešųjų šaltinių (įskaitant internetą) ir iš nuosavų kolekcijų, sukurtų sutarčių su klientais pagrindu. Ši informacija gali apimti duomenis, pagrįstus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinimo. 95 / 46 / WE (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba GDPR) yra asmens duomenys.

Atitinkamai, vadovaujantis galiojančiomis asmens duomenų apsaugos nuostatomis, ypač Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, siekiant užtikrinti, kad duomenų subjektai naudotųsi savo teisėmis, duomenų valdytojas privalo pateikti informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą, nurodytą 2007 m. straipsnyje. 13 arba 14 RH0.

Atitinkamai, norėtume jus informuoti, kad:

 1. Jūsų asmens duomenų tvarkytojas pagal GDPR yra UAB „ETIbaltus“, kurios buveinė Kaune, Europos pr.122, Kaunas LT- 46351.
 2. Su Administratoriumi galima susisiekti telefonu (370) 37 261582, elektroninio pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba korespondencijos adresu: Europos pr.122, Kaunas LT- 46351.
 3. Jūsų asmens duomenis Administratorius tvarko arba gali tvarkyti šiais tikslais::
  1. imtis veiksmų prieš sudarant, sudarant ir įgyvendinant su jumis sudarytą sutartį, įskaitant bet kokių su teikiamomis paslaugomis susijusių skundų nagrinėjimą – teisinis pagrindas yra būtinybė tvarkyti su sudaryta sutartimi susijusiais tikslais (pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą);
  2. galimas saugumas ir pretenzijų kėlimas – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė tvarkyti siekiant įgyvendinti teisėtą Administratoriaus interesą (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalį), kuris yra užtikrinti mokėjimų saugumą ir vykdyti įsipareigojimus vakarėliai;
  3. naujų rangovų įtraukimas į klientų bazes ir bylas – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė tvarkyti siekiant teisėto Administratoriaus intereso (pagal 6 straipsnio 1 dalies f punktą) ir užtikrinti efektyvų Administratoriaus darbo organizavimą bei bendradarbiavimo palaikymą;
  4. rinkodara – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė tvarkyti dėl teisėto Administratoriaus intereso (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą), vykdant tiesioginę savo produktų ir paslaugų rinkodarą. Rinkodara bus vykdoma visų pirma įtraukiant Jus į klientų bazes, nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiant užsakytą informaciją ir rinkodaros pasiūlymus bei pateikiant juos telefonu.
 4. Jūsų asmens duomenys Administratoriaus prašymu gali būti perduoti asmens duomenis tvarkantiems subjektams: susijusioms įmonėms, IT paslaugų teikėjams, bankams, pašto ir pasiuntinių paslaugas teikiantiems subjektams, Administratoriui teisines paslaugas teikiantiems subjektams, individualią veiklą vykdantiems asmenims, likusiems administratorius fiksuotu užsakymo santykiu.
 5. Your personal data will be processed over time:
  1. teisiškai pagrįsto Administratoriaus intereso egzistavimą, nebent Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais;
  2. už laiką, reikalingą sudarytai sutarčiai įvykdyti, iš jos kylančių reikalavimų senaties terminą ir susijusių atsiskaitymo dokumentų saugojimo laiką (jei tokia sutartis buvo sudaryta).
 6. Jūs turite teisę prašyti Administratoriaus prieigos prie savo asmens duomenų, juos ištaisyti, ištrinti arba apriboti tvarkymą ir duomenų perdavimą.
 7. Jūs turite teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos prezidentui.
 8. Tiek, kiek tvarkymas atliekamas sutikimo pagrindu (4 pastraipa aukščiau), savo sutikimą galite atšaukti bet kokia forma bet kuriuo metu, nenurodydami jokios priežasties, ypač išsiųsdami Duomenų administratoriui el. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo, teisėtumui.
 9. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas ir sutarties sudarymas bei vykdymas.
 10. Administratorius nepriima sprendimų automatizuotu būdu, įskaitant profiliavimą.
Your basket is empty.